شهرداری راهكارهای جدیدی برای گودهای پایتخت اتخاذ كرد

نفس آسوده تهران از گودهای پرخطر

نفس آسوده تهران از گودهای پرخطر

عادت كرده ایم هر از چندگاهی خبری از ریزش یك گود و شاید مرگ چند كارگر به سبب آوار شدن گود بر سرشان را بشنویم، عادت كرده ایم هر از چندگاهی خبری منتشر شود كه وضعیت این گود یا آن یك گود دیگر خوب نیست و در آستانه ریزش است؛ احیانا بعضی از ما نیز به وجود گود عمیق نزدیك خانه یا محل كارمان عادت كرده ایم و احیانا حتی یادمان رفته كه چه خطراتی می تواند این گودها جهت زندگی مان به بار آورد.


مدتهاست که مسئولان شهری در مورد وجود گودهای مختلف در تهران که رها شده اند و یا ایمنی آنها تمام شده و وضعیت گود به مرحله خطرناک رسیده، هشدار می دهند؛ گودهایی که یک روز با امید ساخت ساختمانی بزرگ برداشته شدند، ولی حالا بنا به دلیلهای مختلف متوقف ماندند و از آن طرح ساختمان عظیم تنها یک گودال چند ده متری مانده است؛ گودالی که مدیریت شهری نه راه پس نه پیشی برای آن نمی تواند متصور شود.
شاهد مثالمان نیز گود محله فلاح است که چند روز پیش فروریخت و با بلعیدن ساختمان همسایه مجاور، چندین خانواده را در آستانه فصل سرد بی خانه کرد، به شکلی که محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ضمن هشدار به مالکان گودهای پرخطر اعلام نمود: مقرر شده همه شهرداران مناطق نسبت به تعیین تکلیف گودها برمبنای آخرین اخطار داده شده اقدام نمایند و متعاقب آن نیز ما بعنوان کمیسیون شهرسازی و همکاران کمیسیون عمران در مناطق حضور پیدا کردیم و باردیگر اعلام می کنم مالکان گودهای پرخطر آخرین فرصت را غنیمت بشمرند، مدیریت شهری دوست ندارد آنها متضرر شوند، اما اساسا بین حقوق عامه و حقوق خصوصی ترجیح مدیریت شهری تحقق حقوق عامه است.
این هشدار در حالی عنوان شد که مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران معتقد می باشد که شهرداری تهران با اتخاذ راهبردهای جدید چاره ای برای ساماندهی گودهای موجود و عدم وجود گودهای جدید، برنامه کاملی دارد.
مهدی صالحی در گفت و گو با ایسنا، درباب آخرین وضعیت گودهای پایتخت با بیان این که حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد ساختمان هایی که در تهران راه اندازی می شود برای انجام پروژه عمرانی خود گودبرداری می کنند، می گوید: مساله ی مهم در گودبرداری ساختمان ها این است که گود مذکور طبق دستورالعمل فنی برداشته و مقاوم سازی شود و زمانی که ساختمان به تراز صفر – صفر می رسد، گود تمام خواهد شد.
وی با بیان این که ما به دنبال آن نیستیم که تمام گودها را پایش نماییم، ادامه می دهد: برخی گودها به سبب آنکه عملیات عمرانی شان بدون در نظر گرفتن روند مقاوم سازی، متوقف شده و اصطلاحا رها شده اند؛ نگران کننده هستند و باید سازوکار اجرائی و نظارتی دقیقی برای اینگونه گودها داشته باشیم.

اتخاذ دو راهبرد ویژه برای گودهای تهران

تعیین تکلیف گودهای موجود و جلوگیری از ایجاد گودهای پرخطر جدید
صالحی با بیان این که تا امروز شهرداری تهران ضمن پایش و رصد گودهای پرخطر مالک را دعوت کرده و از وی درخواست می کرد که گود را از حالت رها شدگی خارج و به تراز صفر – صفر برساند، اظهار می کند: اگرچه توفیقات زیادی دراین زمینه داشتیم، اما متاسفانه مشکل مان حل نشد و هر لحظه خطر گودهای رها شده برای شهر تهران وجود دارد.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان این که به همین دلیل دو راهبرد کلی درباب گودهای خطرناک و رها شده تهران اتخاذ نموده ایم، می گوید: در راهبرد اول تصمیم گرفتیم که جریان ورودی به مساله ی گودهای رها شده را به حداقل و حتی صفر برسانیم یعنی به عبارت ساده تر با اتخاذ تصمیماتی، دیگر اجازه ندهیم که گود رها شده در تهران ایجاد شود. در راهبرد دوم هم کوشیدیم حجم خروجی ها را افزایش دهیم یعنی به عبارت ساده تر تصمیماتی اتخاذ نماییم تا مالک راغب شود که گود خودرا سامان بخشی کند تا شهر تهران پس از مدتی نفس راحتی بکشد و بنا بر این تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ شد.
وی اضافه می کند: کوشیدیم با افزایش فشار حقوقی و عزم اجرائی بیشتر نسبت به ساماندهی گودهای موجود اقدام نماییم، به شکلی که تا امروز هدف مان در مواجهه با یک گود پرخطر این بود که گود را به نحوی رفع خطر نماییم که منافع مالک نیز حفظ شود، اما در تصمیم جدید بحث منابع پروژه به کنار رفته و تنها به دنبال رفع خطر خواهیم بود.

آغاز عملیات با گود مرزداران

شناسایی ۲۷۵ گود در تهران و ۱۰۰ گودپرخطر
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان این که ممکنست در امتداد ساماندهی گود از طرف شهرداری ضرر مالی و فنی متوجه مالک و گود شود اما برایمان رفع خطر در اولویت قرار دارد، ادامه می دهد: ما به مالکین گودهای پرخطر تذکر داده و از آنها خواستیم که نسبت به تعیین تکلیف گودشان اقدام نمایند، چونکه در غیر این صورت شهرداری وارد عمل می شود و نسبت به پر کردن گودها اقدام خواهدنمود.

ماموریت اصلی شهرداری رفع خطر از گود است
حفظ حقوق مالکین جزو وظایف شهرداری نیست
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران می افزاید: ماموریت اصلی ما رفع خطر از گود است و حفظ حقوق مالکین از این پس جزو وظایف شهرداری نیست.
وی با تاکید بر این که تا حالا در تهران ۲۷۵ گود شناسایی شده که الزاما همه آنها پرخطر نیستند، تصریح می کند: البته حدود ۱۰۰ گود پرخطر در تهران شناسایی شده که به عبارت دیگر به ازای هر منطقه چهار یا پنج گود پرخطر داریم که برنامه ریزی برای رفع خطر از آنها شروع شده است.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان این که ما عملیات اجرائی خودرا با گود مرزداران شروع کردیم، اظهار می کند: حدود پنج سال است که یک گود بالای ۲۰ متر در محدوده مرزداران برداشته شده اما به دنبال شکایتی، راه اندازی ساختمان در این گود متوقف شده و حالا سال هاست که ساکنین برج های مسکونی مجاور خواهان تعیین تکلیف این گود هستند که ساماندهی گود مرزداران در اولویت اجرائی قرار دارد.

تدوین لایحه ای برای جلوگیری از ایجاد گود رها شده

اخذ تضمین ریسک از مالکان گودها
صالحی همین طور درباب راهبرد دیگر شهرداری برای کاهش شکل گیری و ایجاد گودهای رها شده در تهران می گوید: لایحه ای را به شورای شهر ارسال کردیم که سه سیاست و راهبرد اصلی را دنبال می کند که اگر این لایحه به تصویب برسد می توانیم از شکل گیری گودهای رها شده جدید جلوگیری نماییم.
وی با بیان این که محدود کردن تعداد زیرزمین ها و تعیین مسئولیت دقیق تر برای مالک، دستگاه های دولتی، شهرداری و... همچون سیاست های این لایحه جدید است، ادامه می دهد: معتقدیم نباید در تعیین تعداد زیرزمین دست مالک را باز بگذاریم تا هرچه که مایل بود زیرزمین ایجاد کند، درست است که در طرح تفصیلی محدودیتی دراین زمینه نیست اما عدم وجود محدودیت دراین زمینه به شهر لطمه می رساند و باید مطالعات نیازسنجی زیرزمین و مطالعات آب و خاک منطقه در گودبرداری صورت گیرد.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان این که در این لایحه مسئولیت دقیق تری برای مالک، دستگاه های دولتی و غیره تعریف شده است، می افزاید: یکی از اشکالات این است که معمولا مالکان اطلاعات دقیق و شناخت زیادی از گودبرداری ندارند و گاهی در حین گودبرداری گرفتار مشکل شده و کار را رها می کنند که برای این افراد مسئولیت های دقیق تری تعریف کردیم.
وی درباب سیاست سوم این لایحه اظهار داشت: در این لایحه آمده است که از مالک تضامینی تحت عنوان "تضمین ریسک" گرفته شود تا نسبت به گودی که در شهر به وجود می آورد مسئولیت داشته باشد و این تضامین در زمان برداشته شدن گود از مالک ستاندن و پس از آن که وضعیت گود به طراز صفر – صفر برسد، این تضامین آزاد می شود، اما چنانچه پروژه گرفتار رهاشدگی و خطر شد، شهرداری از محل همین تضامین نسبت به رفع خطر اقدام می کند و این لایحه هم اکنون در معاونت برنامه ریزی در حال بررسی است.

مشکلات مالی و حقوقی عامل مهم ایجاد گودهای رها شده
صالحی درباب هزینه های پرکردن گودهای پایتخت تصریح می کند: هزینه زیادی ندارد، چونکه ما در گذشته اهتمام داشتیم منافع مالک را در نظر گرفته و با اصول فنی و منطبق با نقشه مالک رفع خطر انجام دهیم، اما روش پر کردن گود که حالا آنرا اتخاذ نموده ایم هزینه زیادی ندارد و می توان اظهار داشت که در یک شب همه کامیون های حمل نخاله های ساختمانی بجای آنکه به بیرون شهر بروند به آدرس گود پرخطر بیایند، چونکه ما تنها به دنبال رفع خطر گود برای شهر هستیم.
وی درباب چرایی و دلیلهای رها شدگی گودها در تهران ادامه می دهد: شکل گیری گودهای رها شده دلیلهای مختلفی دارد، اما گاهی به وجود آمدن مشکلات حقوقی و مسائل مالی همچون مهم ترین دلیلهای است بعنوان مثال در حال حاضر دو پروژه در تهران داریم که در اثر بحران مالی موسسات مالی و اعتباری متوقف شده است و کار سیستمی آنها قفل شده است و اگرچه گود برداشته شده و برای شهر خطرناک می باشد، اما با حکم قضایی پروژه متوقف شده و معمولا در این گونه پرونده ها افقی برای رفع خطر وجود ندارد.
وی می گوید: همین طور متاسفانه پروژه ای مثل گود تامین اجتماعی بدون مجوز قانونی و با مجوز دستوری برداشته شده است و اساسا پروانه ساخت ندارد. پس هرچقدر اخطار و تذکر صادر نماییم گوش شنوایی نیست بنا بر این معتقد هستیم که با تصویب لایحه پیشنهادی ما در شورای شهر می توانیم جلوی ضرری که گودهای رها شده برای تهران دارند را بگیریم.1399/07/21
14:40:47
5.0 / 5
1754
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن