در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد

دیپلماسی راه ها باید فعال شود

دیپلماسی راه ها باید فعال شود

به گزارش تاكسی مدرن یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه انتشار اوراق بهترین راه جبران كسری بودجه است، اظهار داشت: در افق ۱۰ تا ۱۵سال آینده دیپلماسی راه ها كه اثر بازدارندگی در تحریم داردباید سرلوحه وزارت خارجه قراربگیرد.


سید محمد صادق الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رشد اقتصادی منفی سال ۹۸، اظهار داشت: رشد اقتصادی منفی سال ۹۸ در زمانی است که ایران در یکی از سخت ترین تحریم های بشریت قرار داشته و در این سال حدود دو ماه هم با مشکلات مختلف کرونا که حادث کل دنیا شد و رشد اقتصادی کل دنیا را تحت فشار قرار داد مواجه بود؛ پاندمی کرونا اساسا اثراتش را سالجاری هم خواهد گذاشت و حتی مشخص نیست سال دیگر را درگیر می کند یا خیر. وی افزود: ما برای سال سوم است که رشد منفی داریم، این مورد سبب ضربه بزرگ به اقتصاد ایران شده و سفره مردم را ۱۷ درصد کوچک کرده است. نرخ بهره اقتصاد منفی ۲۰ درصد است الحسینی افزود: در این شرایط نرخ بهره ما منفی ۲۰ درصد است. بهره منفی سبب ایجاد حباب قیمتی می شود. این مورد سبب می شود خانوارهایی که دارایی دارند از این طریق سود ببرند و ضربه وارد شده به آنها کمتر باشد و حتی به نسبتی سود هم ببرند؛ اما آنهایی که دارایی کمتری دارند ضربه شدیدتری می خورند ازاین رو به علت ایجاد حباب در بازارهای دارایی، فاصله طبقاتی بیشتر شده و سبب ایجاد حس تبعیض در میان دهک های پایین درآمدی می شود. وی درباره دورنمای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد ایران روزهای سخت و بدی را می گذراند و در چشم اندازی که سیاست خارجی دارد دورنمای امیدوار کننده ای هم مشاهده نمی گردد که با ایجاد یک شوک مثبت از این کاهش درآمد خانوار بیرون بیاییم مگر اینکه اتفاق خاصی بیافتد. اگر نرخ ارز افزایش نمی یافت، رشد اقتصادی منفی تر می شد صادق الحسینی تصریح کرد: اگر نرخ ارز به این رقمی که زیاد شده افزایش نمی یافت، رشد اقتصادی منفی تر هم می شد چون که واردات بی رویه اجازه تولید نمی داد و صنایع ما بیشتر از پیش، گرفتار فشار می شد اما افزایش نرخ ارز سبب شد در سال ۹۸ با وجود همه تنگناها بخش صنعت ضربه کمتری بخورد که بخش عمده آن به علت افزایش نرخ ارز و راه افتادن صنایعی است که قبل از آن، امکان رقابت نداشتند. وی ادامه داد: مدیریت این شرایط خیلی سخت است؛ هم اکنون اگر کسی بخواهد کشور را مدیریت کند ابزار حکمرانی اش به شدت محدود شده است و به عبارت بهتر چاقوی حکمرانی و سبد سیاستی دولت کند شده است. اینکه انتظار داشته باشیم کسی بیاید و بر اساس دانش های متعارف ایده هایی بدهد که این وضعیت نو متعارف را مدیریت کند سخت است؛ این وضعیت نا متعارف ابزار نامتعارفی دارد. این کارشناس اقتصادی درباره راهکار برون رفت از این تنگنا اظهار داشت: یکی از این راه ها، سیاست خارجی است که دولت باید همه ابزارها را برای آن به کار بگیرد. کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، رشد سرمایه ناخالص منفی، نرخ بهره منفی و … نشان داده است اقتصاد ایران در حال پوک شدن از درون است. وی با اشاره به ظرفیت کشور چین برای اقتصاد ایران، اظهار داشت: بخشی از راهکارهای سیاسی ایران اساسا از چین می گذرد. ایران همینطور می تواند به دنبال دیپلماسی راه ها برود هم اکنون ۸ کریدور از ایران می گذرد که باید آنها را فعال کرد. صادق الحسینی افزود: ایران باید امتیازاتی به چین بدهد و از آمریکا به صورتی که وجهه کشور حفظ شود امتیاز بگیرد. دیپلماسی راه ها، مانند موشک اثر بازدارندگی دارد وی با تاکید بر ضرورت فعال سازی دیپلماسی راه ها، اظهار داشت: باید شرایط را به شکلی رقم زد که در افق ۱۰ الی ۱۵ ساله، دیپلماسی راه سر لوحه سیاست خارجی کشور قرار بگیرد؛ چون که اگر امنیت را از راه راه های بین المللی ایجاد نماییم، این کار امکان بازدارندگی به ایران می دهد و امکان تحریم ما کاسته می شود. بخشی از قدرت بازدارندگی، موشک است اما بخشی هم در حوزه اقتصاد است و باید با اقداماتی، جامعه جهانی را نیازمند ثبات ایران کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان با تعریف پایه مالیاتی جدید از این شرایط خارج شد، اظهار داشت: اگر ایجاد پایه جدید مالیاتی امکان پذیر بود در طول این سال ها انجام می شد. به هر حال ذینفعان این حوزه یک شبه از بین نمی روند و ایجاد پایه مالیاتی هم چند سال زمان می برد. ما در رکودی ترین شرایط هستیم و شرایط، خیلی پیچیده است و اگر این کار ممکن بود تا الان بخشی از آن انجام می شد. ضرر اوراق از گسترش پایه جدید مالیاتی برای جبران کسری بودجه کمتر است این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تنها چاره داخلی، انتشار اوراق داخلی است و حتی ضرر آن از گسترش پایه مالیاتی هم کمتر است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور پایین است و در این حوزه یکی از ثروتمندترین دولت ها را داریم و وضع مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی مان را درست تدوین نماییم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا انتشار اوراق سبب افزایش پایه پولی می شود یا خیر، اظهار داشت: هم اکنون فضایی وجود دارد که می شود اوراق را به مردم فروخت نرخ بانکی تا ۹ درصد هم پایین آمده است یعنی ما گرفتار افزونی اعتبار هستیم. در این شرایط دولت باید اوراق منتشر کند و اجازه ندهد در بازار بین بانکی نرخ بهره پایین بیاید چون نرخ بهره ۹ درصد بین بانکی سبب حبابی شدن همه بازارها می شود و اگر بترکد همه اقتصاد گرفتار صدمه می شوند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت انتشار اوراق اظهار داشت: ازاین رو در شرایط فعلی، بهترین کار انتشار اوراق است که هم بازار بین بانکی و هم نرخ بهره را کنترل می کند. لزوم تعجیل در انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه صادق الحسینی با اشاره به دو کار عاجل برای مدیریت اقتصاد کشور در سال ۹۹، اظهار داشت: اگر دو اقدام عاجل برای سال جاری متصور باشم نخستین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است؛ هم اکنون نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است. وی افزود: انتشار اوراق، تأمین مالی غیر پولی و غیر تورم زای کسری بودجه است و باید سریع صورت گیرد. نه اینکه کسری به شیوه دیگر جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این حوزه تا الان هم تعلل کرده ایم. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نکته دوم، فروش دارایی های دولت در بورس است. هم اکنون گرفتار کمبود دارایی در بورس هستیم. پول زیادی وارد بورس شده اما دارایی نیست و به همین جهت بازار خراب می شود. این کار باید توسط دولت صورت گیرد اما وزرا نمی خواهند شرکت هایشان را از دست بدهند. وی افزود: این کار هم هیجان بالای بورس را می کاهد، هم به بازار سرمایه عمق می دهد و هم کسری بودجه را جبران می کند. شاپور محمدی، رئیس سابق بورس تلاش هایی کرد اما این کار اتفاق نیفتاد. دولت باید از دارایی هایش دل بکند. بنده به همراه آقایان شاکری، مدنی زاده و مروی نامه ای نوشتیم و گفتیم که بهترین وقت برای فروش دارایی دولت می باشد. ETF فرصت سوزی دولت بود این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه با روی آوردن دولت به ETF این فرصت از دست رفت و از ۱۶ هزار میلیارد تومان عرضه دارایی ها تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن فروخته شد این اتفاق بدتر هم خواهد شد چون که مدیریت و افزایش سهام این شرکت ها، خود معضلی دیگر است به عبارت بهتر دولت سنگی در چاه انداخت که درآوردنش دشوار می باشد.


1399/04/12
14:01:08
5.0 / 5
2713
تگهای خبر: تولید , سفر , شركت , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن