با ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی مشخص شد

تاكسی مدرن: رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ نمود.


به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ نمود. در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است: در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر می دارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر پشتیبانی از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری بمنظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، مورد بخشودگی قرار دهد. همین طور مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران قسمتی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می شود. ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می باشد. الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ گردیده تا اختتام دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد) ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ گردیده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا اختتام تیر ماه امسال، به میزان ۱۰۰ درصد ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ گردیده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد تبصره ۱ - در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده بعد از دولت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا آخر سال کسر می گردد. تبصره ۲- مهلت های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد. 1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده شامل رستوران ها، بوفه ها، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه های اغذیه فروشی ها ۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری میهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها ۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری شامل هوایی، جاده ای، ریلی و در پایی ۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی ۵- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی ۶- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی ۸- آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و فقط با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد. ۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می باشد. ماده ۴- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می باشند و با بواسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان درباب بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می باشد. ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، ارسال لیست معاملات هر یک از سال های مذکور می باشد. در صورتیکه تمام یا قسمتی از لیست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلیلهای خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می گردد. ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به سبب بخشنامه های صادره نخواهد بود ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با توجه به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره درباب بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. خلاصه این بخشنامه در ذیل آمده است:منبع:

1399/03/22
20:14:20
5.0 / 5
2859
تگهای خبر: آموزش , تولید , جاده , حمل و نقل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن