برنامه های آخوندی برای شهرداری تهران

برنامه های آخوندی برای شهرداری تهران

تاكسی مدرن: آخوندی كاندیدای تصدی پست شهرداری تهران در تشریح رویكرد خود برای مدیریت شهر تهران تحقق حكمروایی محلی را موتور محركه توسعه كلان شهر تهران خواند و اظهار داشت: این رویكرد می تواند خلق منابع جدید و افزایش بهره وری منابع موجود را به همراه داشته باشد.


به گزارش تاكسی مدرن به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در عرضه برنامه های خود برای تصدی پست شهرداری تهران اظهار داشت: ابتدا باید به این نكته توجه داشته باشیم كه چگونه می توانیم تهران را تهران نماییم. این اتفاق به نظر من با استقرار نظام حكمروایی شهری و انتخاب شهردار مستقل برای تهران می تواند آغاز شود.

وی اضافه كرد: ابتدا در تشریح رویكردهای كلی خودم بعنوان یك كاندیدای تصدی شهرداری تهران باید به این نكته اشاره كنم كه اعتقاد دارم شهر، سازمان اجتماعی و سلول تشكیل دهنده آن انسان متمدن عضو سازمان مدنی است. اگر بپذیریم كه شهر سازمان اجتماعی است باید بپذیریم كه این سازمان نیاز به یك نظام حكمروایی شهری دارد كه باید دارای استقلال هم باشد و هویت آن به درستی تعریف شود.

آخوندی تصریح كرد: اعتقاد دارم نظام ایران نیاز به یك نظام حكروایی شهری دارد و یكی از دلایل ناكارآمدی های موجود در ایران همین مبحث است كه نظام حكمروایی ایران حكمروایی شهری را به رسمیت نپذیرفته. به این مفهوم كه باید نظام حكمروایی شهری در حقیقت اجرایی شود، نه در حد یك شعار عنوان شود.

این كاندیدای تصدی پست شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: هم اكنون در این میان یك نظام حكمروایی ملی داریم و فقط دولت مركزی وجود دارد بدین سان مفهوم دولت محلی پذیرفته شده نیست و دولت محلی هم وجود ندارد. این در شرایطی است كه دولت محلی در سایر كشورها پذیرفته شده است و بعضی از كشورها هم نظام سه سطحی را پذیرفتند و سطح ایالتی هم به آن اضافه شده است.

وی اضافه كرد: در ایران در عرصه های مختلف از عدم تمركز صحبت شده اما شرایط به گونه ای است كه دولت متمركز به صورت متمركز تصمیم می گیرد كه برنامه عدم تمركز اجرا شود و هیچ گاه از این مرحله عبور نكردیم.

كاندیدای شهرداری تهران تصریح كرد: باید هویت مستقل شهری را بپذیریم و به سمت مفهوم حكمروایی شهری حركت نماییم. باید این مسائل را قبول نماییم همچون این كه نیاز است كه منافع جمعی شهری را بپذیریم. بدون شك باید منافع جمعی شهری هم راستای منافع جمعی ملی باشد اما بطور قطع منافع شهر تهران، كاشان و اصفهان متفاوت از یكدیگر است و همگی آنها هم راستای منافع ملی تنظیم خواهد شد.

آخوندی افزود: بحث رقابت شهری می تواند موتور محركه توسعه در كشور باشد و این مورد در خیلی از كشورها مشاهده می گردد. در حقیقت شهرها می توانند منافع جمعی برای خود تعریف كنند. ما هنوز در كشورمان متفاوت بودن منافع شهری را به رسمیت نشناختیم.

این كاندیدای تصدی پست شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاكید بر طرح این سوال كه آیا منفعت عمومی شهری بدون هزینه امكان پذیر است یا خیر؟ اضافه كرد: بطور قطع هیچ كالایی بدون هزینه تولید نمی گردد و در مورد تولید كالای عمومی شهری هم بخشی از این هزینه های آن مالی و بخش دیگری از هزینه های آن اجتماعی و سیاسی خواهد بود. بطور قطع حكمروایی شهر برای خلق منبع مستقل برای شهر بسیار حائز اهمیت می باشد كه متاسفانه در كشور ما به آن توجه كمی شده است.

وی اضافه كرد: باید به این نكته توجه نماییم كه اگر مقرر است حكمروایی شهری به كارگزار دولت تبدیل گردد نیاز به شورا، تشكیل جلسه و تصمیم گیری نیست و در عمل مفهوم حكمروایی شهری در كشور ما پذیرفته شده نیست و باید پذیرش بخشی از استقلال برای حكمروایی شهری مورد قبول باشد و بدانیم كه این به معنای تضاد و ستیز با دولت مركزی نیست. اگر گفته می گردد حداقلی از استقلال برای حكمروایی محلی می خواهیم این یعنی حكمروایی محلی حداقلی از استقرار در حوزه اجتماعی و آبادانی را داشته باشد تا در سطح شهر بتواند تصمیم گیری های لازم را انجام دهد.

وی تصریح كرد: مفهوم استقلال حكمروایی شهری به معنای یك كتاب نیست. نظام دولت محلی به نظام دولت مركزی و شهروندان خود باید پاسخگو باشد و در حقیقت پاسخگوی دو سویه ای داشته باشد. نخستین رویكرد ما كه می تواند الگوی محركه توسعه برای كشور باشد تحقق حكمروایی محلی است كه در ذیل آن خلق منابع جدید و افزایش بهره بروری منابع محقق خواهد شد.

آخوندی تصریح كرد: شهرداری نهادی اجتماعی است كه برون زاد آن باید در حوزه ی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. نباید شهرداری درگیر نزاع های سیاسی شود. باید به این نهاد از نگاه اجتماعی توجه كرد و آنرا از حیطه جنگ قدرت بیرون برد. مهمترین ماموریت آن خلق كالای عمومی در حوزه آبادانی شهر است.

وی بار دیگر با طرح این سوال كه از شهردار تهران چه می خواهید؟ در ادامه تشریح برنامه های خود برای تصدی پست شهرداری تهران اظهار داشت: از نظر من در سطح ملی و سطح محلی كلان شهرهای تهران چالش ریسك پذیری و چالش حركت پذیری از مهمترین چالش ها ست اما برای مواجهه با این دو چالش راهكارهایی همچون بازآفرینی شهری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بازآفرینی باید جنبه های علمی و ذهنبی شهروندان را مد نظر قرار دهد. همینطور باید باز آفرینی تمام شهرها را مد قرار دهیم و نباید آنرا به اجرای چند پروژه تقلیل دهیم.

این كاندیدای شهرداری تهران افزود: در حقیقت شهرداری باید به ستاد بازآفرینی شهر تهران تبدیل گردد و برای هر محله برنامه جامع اقدام مشترك داشته باشیم. تا امكانات شهرداری و سایر دستگاههای خدمت رسان برای بازآفرینی محله با مشاركت شورایاری ها به صورت دقیق مشخص باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث شهرسازی ریل ها اشاره نمود و اضافه كرد: اتصال متروی تهران به ایستگاههای راه آهن و تحقق یكپارچگی حمل و نقل درون شهری و برون شهری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. باید به مبحث حمل و نقل چند وجهی و همینطور حمل و نقل حومه توجه ویژه داشته باشیم. روزانه 500 هزار خودرو وارد تهران می گردد و همین میزان از آن خارج می گردد. بطور قطع این میزان خودرو حجم زیادی از آلودگی و اتلاف زمان را به همراه دارد و در راه حل این معضل نمی توان حومه را از تهران جدا كرد؛ بنابراین تولید نظام یكپارچه تهران و حومه باید در دستور كار قرار گیرد.

وی تصریح كرد: در حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی هم با عنایت به این كه 65 درصد انرژی كشور در بخش مسكن و حمل و نقل مصرف می شود، در قالب "شهر پاك" می گردد طرحی را تضمین نمود كه به كمك دولت و در اقدامی مشترك صرفه جویی در مصرف انرژی را محقق كرد و بخشی از منابع ناشی از این صرفه جویی را برای شهر برابر قانون هزینه كرد.

آخوندی با اشاره به مبحث مصرف بهینه آب در سطح شهر اظهار داشت: هنوز برنامه یكپارچه ای میان دولت و شهرداری تهران در حوزه مدیریت پساب های شهری نصب نشده. بطور قطع پساب تصفیه شده سازگار با محیط زیست می تواند در حوزه مصرف غیر شرب در شهر تامین كننده مناسبی باشد.

وی به مبحث تحقق شهر هوشمند اشاره نمود و اضافه كرد: تمام بهره برداران از خدمات شهر باید بتواند از نظام الكترونیك استفاده كنند كه در چنین شرایطی مدیریت امنیت و ترافیك خدمات در شهر هوشمند محقق خواهد شد.

كاندیدای شهرداری تهران تصریح كرد: باید بتوانیم شبكه ای از كلان شهرها تولید نماییم تا با استفاده از آن منابع درآمدی جدیدی فراهم گردد. در حقیقت می توانیم شبكه شهری شهرهای واقع در حوزه تمدنی ایران را همچون شهرهای سمرقند و بخارا و لاهور تشكیل دهیم و با استفاده از آن گردشگری را برای آن تعریف نماییم كه علاوه بر تولید منابع مالی، امنیت را هم به همراه داشته باشد.
1397/08/20
14:42:30
5.0 / 5
4953
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن