ابهامات در طرح ترافیك پیشنهادی جدید

ابهامات در طرح ترافیك پیشنهادی جدید

به گزارش تاكسی مدرن شهریار افندی زاده با اشاره به به طرح ترافیكی جدید به تشریح جزئیات آن پرداخت و اظهار داشت: درطرح جدیدی كه مقرر است از ۱۵ فرودین ماه بعد از دریافت مجوزات قانونی اجرایی شود، محدوده سابق طرح ترافیك به نام «محدوده سبز» نام گذاری می گردد و محدوده سابق زوج و فرد كه طرح كاهش در آن اجرا می گردد هم «محدوده آبی» نام گذاری می گردد.


شهریار افندی زاده با اشاره به اینكه برپایه این طرح اجازه ورود به دو حریم سبز و آبی شهر تهران، از سال ۹۷ بر مبنای ضوابط جدید صادر خواهد شد اظهار داشت: این طرح با عرضه تسهیلات بیشتر برای عموم شهروندان و درجهت مدیریت ترافیك و كنترل آلودگی ها است كه در این شیوه، در دو محدوده قبلی، ضوابط جدیدی درنظرگرفته می گردد كه حق ورود وسائل نقلیه شهروندان به محدوده را با ضوابط مشخص و آشكار به همه شهروندان اختصاص می دهد. در واقع خودروهای دولتی و سهمیه ای هم بعد از تصویب اجرای طرح جدید مانند سایر مردم بابت ورود به محدوده طرح ها هزینه پرداخت می كنند. افندی زاده با اشاره به اینكه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیك برای عموم مردم، به صورت متوسط كمتر از وضع فعلی (۴۰هزار تومان) خواهد شد اظهار داشت: در طرح پیشنهادی جدید برای كنترل ترافیك عصر گاهی علاوه بر زمان ورود خودروها به محدوده به زمان خروج هم توجه شده است و خودروهایی كه در ساعت اوج بامداد وارد محدوده شده و پیش از ساعت ۱۶ از این مناطق خارج شوند ۳۳ درصدهزینه كمتری پرداخت خواهند كرد.
قائم مقام معاونت حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران با اشاره به اینكه همانند اغلب كشورهایی كه تجربه اجرای طرح های مشابه دارند در ایام پنجشنبه به كلی محدودیت های طرح ترافیك برداشته می گردد اضافه كرد: پیش بینی می گردد كه با این تغییر هم انگیزه برای ورود به محدوده برای روزهای شنبه تا چهارشنبه كاهش یابد و هم ترافیك سنگین ساعات بعد ازظهر پنجشنبه در طول ساعات بامداد تا عصر توزیع و روان شود. بدین ترتیب شهروندان می توانند از این فرصت هفتگی برای دسترسی مجانی و هدفمند به محدوده طرح استفاده كنند. تخفیف ۲۰درصدی برای معاینه فنی برتر او با اشاره به اینكه به جای صدور مجوز طرح ترافیك برای افراد مشخص و سهمیه ای، همه شهروندان مجازند وارد محدوده شوند، اظهار داشت: حتی اگر تردد شهروندان اندك و در حد نیاز با خودروهای سالم و ترجیحا در ساعات غیر اوج ترافیك باشد، هزینه های كمتری پرداخت می كنند. او توضیح داد: تمامی هزینه ها، با پیشنهاد شهرداری تهران است كه درصورت تصویب اجرایی می گردد. برای تعیین مبلغ هزینه ای كه برای ورود به محدوده طرح در نظر گرفته می شود، ضرایب موثری در نظر گرفته شده است كه بعنوان مثال: هزینه تردد در ساعات غیر اوج ترافیك یك سوم هزینه تردد در ساعات اوج ترافیك خواهدبود، یا داشتن گواهی معاینه فنی برتر به معنای برخورداری از تخفیف ۲۰ درصدی است. به قول افندی زاده بر مبنای پیشنهاد تهیه شده، عوارض ورود به محدوده سبز بر حسب ساعت ورود و خروج و میزان آلایندگی خودروها، حدودا بین ۹ تا ۳۶ هزار تومان خواهد شد و عوارض تردد در محدوده آبی هم بر حسب همین متغیرها روزانه حدودا بین ۳ تا ۱۲ هزار تومان خواهد بود. او با اشاره به اینكه بر مبنای الزامات قانونی پیش بینی شده شهرداری تهران درآمد حاصل از این طرح را صرف تقویت زیر ساخت های حمل و نقل عمومی می كند اظهار داشت: شهرداری درباره هزینه كرد این درآمدها به شهروندان گزارش می دهد و بطور قطع طرح باعث توسعه حمل و نقل عمومی در دراز مدت می گردد كه به كاهش آلودگی هوا و تسهیل كنترل ترافیك هم كمك می نماید چراكه در واقع در این طرح از افرادی كه با خودروی شخصی وارد محدوده های سبز و آبی می شوند، عوارض دریافت می گردد و صرف تولید سهولت تردد برای كسانی می گردد كه خودروی خویش را كنارمی گذارند و با وسیله عمومی سفر می كنند. تشریح پرداخت عوارض ورود به محدوده سبز و آبی قائم مقام معاونت حمل ونقل ترافیك شهرداری تهران با اشاره به اینكه اجرای این طرح مبتنی بر ابزارهای جدید اینترنتی و پرداخت آنلاین باید باشد اظهار داشت: به این صورت كه هر فردی یك حساب كاربری برای خود تولید خواهد نمود و به میزان دلخواه آن را شارژ می كند و در صورت ورود به محدوده های طرح، هزینه آن به صورت خودكار بر مبنای تعرفه و ضرایب تعیین شده مبلغ عوارض محاسبه و از حساب او كسر و صورتحساب او به روز می گردد. این حساب كاربری بااستفاده از اپلیكیشن ها خواهد بود كه جزئیات آن متعاقباً اعلام می گردد.
او ادامه داد: در صورت شارژ نبودن حساب كاربری، خودرو به محض ورود به محدوده جریمه نخواهد شد بلكه تا ساعت ۲۴ روز بعد فرصت دارد تاحساب كاربری خویش را شارژ كند و گرنه علاوه بر اینكه عوارض را باید پرداخت كند جریمه هم خواهد شد. در طرح جدید پیشنهادی سهمیه ها برداشته می شود به قول افندی زاده برای ساكنان محدوده طرح ترافیك هم این امكان فراهم شده است كه تا ساعت ۸: ۳۰ بامداد از محدوده طرح خارج شوند بدون اینكه جریمه شوند.
او با اشاره به سهمیه جانبازان و بیماران خاص در صدور آرم های طرح ترافیك اضافه كرد: سهیمه جانبازان هم اكنون به كمتر از ۱۰ درصد از جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص می یابد و در طرح جدیدپیشنهادی این سهیمه مثل همه سهمیه ها برداشته می گردد و شرایط برای همه جانبازان برابر خواهد شد؛ برای این گروه پیشنهاد تخفیف ۵۰ درصدی در نظرگرفته شده است كه می تواند با كمك اعتبارات دولت ۵۰ درصد باقی مانده به حساب این عزیزان منظور شود. تسهیلات ویژه برای خودروهای پاك افندی زاده با اشاره به اینكه در طرح جدید جهت استفاده از خوردهای پاك(هیبریدی ـ برقی) و همینطور دریافت معاینه فنی برتر، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است اظهار داشت: شهروندان تا حد امكان به سمت استفاده از خودروهای با كیفیت و كمتر آلاینده گرایش یابند. به نحوی كه تخفیف عوارض خودروهای هیبریدی و برقی ۹۰ درصد و خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. او با اشاره به اینكه این طرح در بازه زمانی ۶: ۳۰ بامداد تا ۱۹ عصر اجرا می گردد اظهار داشت: ساعات پیش از ۱۰ بامداد و پس از ساعت ۱۶ عصر، ساعات اوج ترافیك تعریف می گردد و بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶، ساعت غیر اوج است و برای ورود و خروج متوالی در ساعات اوج ضریب ۱. ۵؛ برای ورود و خروج در ساعات غیر اوج ضریب ۰. ۵ و در صورتی كه ورود در ساعت اوج و خروج در ساعت غیر اوج باشد ( یا بالعكس) ضریب ۱ اعمال می گردد.
افندی زاده با اشاره به اینكه ضریب آلایندگی برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۰. ۸ برای خوردهای برقی و هیبریدی ۰. ۱ تعیین و پیشنهادشده است اظهار داشت: یعنی خودروهای پاك از ۹۰ درصد و خودروهای دارای معاینه فنی برتر از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار می باشند. همینطور شارژ پلاك خودروها از قبل به معنای تخفیف ۲۰ درصدی ( ضریب ۰. ۸) است و پرداخت تا ساعت ۲۴ روز پس از ورود با ضریب ۰. ۹ ( تخفیف ۱۰ درصدی) محاسبه می گردد و در صورتی كه عوارض در مهلت قانونی پرداخت انجام نشود، این ضریب ۱ ( بدون تخفیف) خواهد بودو بعنوان بدهی خودرو ثبت می گردد. به علاوه ورود خودرو غیرمجاز خواهد بود و مشمول جریمه هم خواهد شد. ۴۲۲۳۸
 

1396/10/15
22:06:42
5.0 / 5
5246
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن