در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد

دولت برآورد درستی از تبعات اقتصادی كرونا ندارد

دولت برآورد درستی از تبعات اقتصادی كرونا ندارد

به گزارش تاكسی مدرن تحلیلگراقتصادی با اعلان اینكه متاسفانه دولت تحلیل و برآورد درستی از تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس كرونا ندارد، اظهار داشت: برای مدیریت تبعات اقتصادی شیوع ویروس كرونا به 5 تا 7.5 میلیارد دلار منابع نیاز داریم.


سید محمد صادق الحسینی، كارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه آیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت های ناشی از كرونا كار صحیحی است یا خیر اظهار داشت: فلسفه شكل گیری صندوق های توسعه ملی در همه جای دنیا این است كه در زمانی كه درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بالاست، قسمتی از این درآمدها حفظ شود تا در زمانی كه این درآمدها به شدت كاسته می شود، این كاهش جبران شود. وی افزود: به سبب غیر قابل پیش بینی بودن قیمت منابع طبیعی مانند مس، نفت و… درآمد ناشی از آن نیز غیر قابل پیش بینی است، بدین سبب برداشت از صندوق توسعه ملی برای شرایطی كه درآمد كاهش پیدا كرده یا یك شوك به وجود آمده نه فقط اجتناب ناپذیر است بلكه فلسفه این صندوق نیز همین است و باید در زمانی كه شوك به اقتصاد وارد می شود، ورود پیدا كرده و موجب شود كه منحنی درآمد یكنواخت شود.رقم پیشنهادی دولت برای برداشت از صندوق، رقم بسیار پایینی استاین كارشناس اقتصادی درباره رقم پیشنهادی دولت برای برداشت از صندوق، اظهار داشت: یك میلیارد دلار رقم بسیار پایینی است این نشان میدهد دولت برآورد درستی از میزان خسارت ها ندارد. كشورهای ثروتمند دیگر كه درآمد ناخالص بالایی دارند ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی شأن را بعنوان بسته محرك در نظر گرفته اند. پس ایران نیاز دارد تا منابع بیشتری را برای این امر اختصاص دهد. تصور بنده این است كه برای مدیریت فضای ناشی از كرونا، حداقل ۵ تا ۷.۵ میلیارد دلار آن هم بعنوان یك بسته متوسط - نه مانند آمریكا كه بسته تهاجمی تدوین كرده- نیاز داریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه «آیا صحبت از برداشت ارقامی در این سطح از صندوق توسعه ملی، در شرایط تحریمی كشورمان كه مستلزم داشتن ذخایر قابل اتكای ارزی هستیم، منطقی است؟»، اظهار داشت: در شرایط فعلی، برداشت از صندوق، اسیب های كمتری نسبت به عدم برداشت خواهد داشت چون در شرایط ویژه ای قرار داریم.برداشت از صندوق و فروش اوراق باید به صورت همزمان انجام شودصادق الحسینی درباره فروش اوراق نیز اظهار داشت: فروش اوراق هم گزینه مهمی است كه در كنار برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار بگیرد و در اولویت قرار داشته باشد؛ می توان قسمتی از این بسته محرك را بوسیله اوراق تامین كرد و بخش دیگر را از صندوق توسعه ملی. وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه «با توجه به اینكه در بودجه سال ۹۹ پیش بینی انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق انجام شده، ایا كشش برای انتشار چند میلیارد دلار اوراق، مازاد بر بودجه ۹۹ وجود دارد یا خیر؟»، اظهار داشت: اگر مدیریت درستی صورت بگیرد، كشش لازم وجود دارد.هنوز متوجه ابعاد واقعی كرونا نشده ایم / باید سرمایه گذاری های بزرگ انجام دادوی افزود: بنظر می رسد كه این ویروس و اثراتی كه بر فضای كلی اقتصاد كشور دارد را دست كم گرفته ایم و ابعاد واقعی آنرا متوجه نیستیم. چونكه اگر متوجه بودیم نه فقط از صندوق و اوراق استفاده می كردیم بلكه در ابعاد بزرگ تر این كار را انجام می دادیم. این كار، مضراتی هم دارد اما شر آن نسبت به بیكاری دو میلیون نفری و یا رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد و یا ركود اقتصادی شدید كه می توانیم با آن مواجه شویم، كمتر است. وی با تاكید بر اینكه دولت باید در این عرصه تصمیم درست بگیرد، افزود: متأسفانه تا امروز چیزی كه موید تصمیم درست دولت باشد، مشاهده نمی گردد و این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی كه از طرف دولت اختصاص یافته است اولاً عدد خاصی نیست؛ دوم اینكه مقرر است به صورت وام كم بهره باشد و اینكه چقدر می تواند فایده داشته و در تخفیف بحران مؤثر باشد هم معلوم نیست. صادق الحسینی اشاره كرد: در مسیری كه پیش رو داریم باید راهكارهای مشخصی توسط دولت در پیش گرفته شود. یكی از این راه ها رفتن به سمت سرمایه گذاری های بزرگ است كه تامین مالی آن می تواند بوسیله فروش اوراق و قسمتی از آن بوسیله صندوق توسعه ملی باشد؛ تا هم بشود ركود را كم كرد و هم اشتغال را پرورش داد؛ و در كنار اینها، تقاضای كل كه هم اكنون به شدت افت كرده، افزایش یابد. وی افزود: اقدام بعدی این است كه باید به افراد لطمه دیده كمك گردد. كه این افراد دو دسته هستند. یك دسته، شاغلین در صنایع لطمه دیده از این ویروس هستند. مانند صنعت حمل و نقل، صنعت غذایی، صنعت گردشگری و … كه پیش بینی می شود حدود ۲ میلیون نفر هستند. البته ۸ الی ۱۰ میلیون شغل لطمه می بینند اما حدود ۲ میلیون نفر در معرض بیكاری و تعدیل قرار دارند.بیمه های بیكاری باید گسترش یابند / ‏‬ ضرورت افزایش بیمه بیكاری برای دوره كوتاه مدتاین كارشناس اقتصادی داد: برای این دو میلیون شاغلی كه در معرض تعدیل و بیكاری قرار دارند باید بیمه های بیكاری گسترش یابد و حتی برای دوره كوتاه مدتی افزایش یابد. برای ورود بیكارها نیز باید سهل گیری صورت گرفته و از سخت گیری ها اجتناب شود. دولت برای مدت ۶ ماه، مثلاً ۷۵ درصد حقوق افرادی كه در صنایع لطمه دیده قرار دارند و ۳۰ درصد درآمد شركت شأن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش پیدا كرده است را نیز جبران كند و خودش این حقوق را واریز نماید كاری كه دولت دانمارك انجام داده است.لزوم افزایش یارانه دهك های پایینوی اضافه كرد: گروه دوم افراد لطمه دیده نیز كسانی هستند كه مشاغل پاره وقت داشتند و فاقد بیمه هستند. مثل دستفروشان و… كه نه فقط خطر بیكاری شأن بسیار جدی است بلكه میزان لطمه پذیری شأن از بیكاری، بسیار بیشتر از سایر بیكارشدگان است. برای اینها هم باید فكر جدی شود هم از شیوع این ویروس لطمه دیده اند و هم بسیار لطمه پذیر هستند. باید بسته ای مانند افزایش یارانه نقدی برخی آنها طراحی شود كه احتمال افتادن این افراد به تله فقر كم شود. نرخ ریال در مقابل دلار واقعی نگهداشته شود / ‏‬نگذاریم فنر قیمت فشرده شودصادق الحسینی با تاكید بر اینكه در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم ارزش ریال در مقابل دلار تقویت شود، اظهار داشت: باید مراقب باشیم نرخ ریال نسبت به دلار تقویت نشود؛ متأسفانه طی دو هفته گذشته ریال در مقابل دلار تقویت شده است؛ بیشتر ارزهای ملی دنیا طی دو سه هفته اخیر نرخ برابری شأن نسبت به دلار تا ۱۲ درصد تضعیف شده است؛ برخی كشورها تا ۳۰ و ۴۰ درصد ارز ملی شأن در مقابل دلار تضعیف شده و دلار تقویت شده است اما در مورد ریال، شاهد تقویت ارزش ریال در مقابل دلار بودیم. باید نرخ برابری واقعی ریال در مقابل دلار را حفظ نماییم كه برای این كار باید ارزش ریال در مقابل دلار اندكی تضعیف شود. تا امكان رقابت صادراتی برای صادركنندگان ما وجود داشته باشد و كمرنگ نشود. این سیاست، یعنی واقعی نگهداشتن ارزش ریال در مقابل دلار، در شرایط خاص فعلی بسیار مهم می باشد. اگر ما نرخ دلار در مقابل ریال را در حد واقعی تعدیل نكنیم و اجازه ندهیم نرخ واقعی باشد (كاری كه الان دارد انجام می شود)، عملاً تقاضا برای واردات را بالا می برد و كالای وارداتی را ارزان می كند. كه در این شرایط كه باید مصارف ارزی مدیریت شود، خطرناكست و به تولید داخلی هم لطمه خواهد زد.برداشت از صندوق توسعه باید صورت گیرد اما به صورت هدفمندوی درانتها اشاره كرد: بطور كلی برداشت از صندوق توسعه ملی كار مناسب و لازمی است. فلسفه وجودی این صندوق نیز همین است اما این منابع باید به درستی خرج شود؛ برای چند سرمایه گذاری بزرگ جهت جبران كاهش تقاضا و ایجاد اشتغال شود و قسمتی از آن نیز برای اقشار لطمه دیده و بیكار شده اس كرونا مصرف شود.


منبع:

1399/01/12
14:46:40
5.0 / 5
3169
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن