آرشیو مطالب : استانداری

گزینه های مجمع تهران برای انتخاب استاندار امروز به وزیر كشور نمایش میگردد

گزینه های مجمع تهران برای انتخاب استاندار امروز به وزیر كشور نمایش میگردد

بمبی كه احتمال انفجار در اهواز دارد!

بمبی كه احتمال انفجار در اهواز دارد!

از ضرورت ساماندهی پسماند شمیرانات تا تعیین تكلیف معادن حریم تهران

از ضرورت ساماندهی پسماند شمیرانات تا تعیین تكلیف معادن حریم تهران
فتاح با حضور در شورای شهر تهران اعلام كرد

دوست داشتم هاشمی شهردار تهران شود، بخشی از هزینه ساماندهی متكدیان را برعهده می گیریم

دوست داشتم هاشمی شهردار تهران شود، بخشی از هزینه ساماندهی متكدیان را برعهده می گیریم

شما نظر بدهید، افشانی یا حسینی مكارم، كدام برای شهرداری تهران مناسب است؟

شما نظر بدهید، افشانی یا حسینی مكارم، كدام برای شهرداری تهران مناسب است؟

سرانجام نامگذاری خیابانی به اسم مصدق و ساختمانی به نام حجاریان و شیبانی

سرانجام نامگذاری خیابانی به اسم مصدق و ساختمانی به نام حجاریان و شیبانی
در استانداری تهران

انتصاب دو معاونت جدید عمرانی و اجتماعی

انتصاب دو معاونت جدید عمرانی و اجتماعی

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن